Tagarchief: vreemd vermogen

Vreemd vermogen: niet zo vreemd als je denkt!

Een balans van een bedrijf bestaat uit twee grote onderdelen. De activa zijn de bezittingen van het bedrijf. Het gaat om gebouwen, terreinen, machines, wagens, noem maar op. De passiva tonen ons de financiering van al die activa. Hoe komt het bedrijf aan al die bezittingen? Hoe heeft het die gefinancierd? Binnen die passiva vinden we opnieuw twee grote delen. Een bedrijf kan haar activa financieren met eigen gelden (eigen vermogen) of met vreemde middelen (vreemd vermogen). Maar wat moeten we precies verstaan onder ‘vreemd’ vermogen? En wat zijn de gevolgen van de keuze om te financieren met eigen dan wel vreemd vermogen?

Lees verder Vreemd vermogen: niet zo vreemd als je denkt!