Tagarchief: vlottende activa

Ontdek alles over de interpretatie van de vlottende activa op de balans.

Handelsvorderingen en wat je eruit kunt leren

handelsvordering

Handelsvorderingen zijn in veel vennootschappen één van de belangrijkere (lees: grotere) onderdelen van het actief van de balans. Het is immers eigen aan de activiteit van veel bedrijven dat klanten betalingsuitstel krijgen. Zeker voor grotere investeringen hoeft men deze immers vaak niet meteen contant te betalen. De rubriek handelsvorderingen kan een zekere indicatie geven over de gezondheid van een bedrijf. Blijven deze vorderingen onder controle? Of nemen ze jaar na jaar toe, zonder dat dit gepaard gaat met een hogere omzet of een uitbreiding van het klantenbestand? Kortom, een nadere analyse van deze rubriek en vooral de evolutie ervan doorheen de tijd kan je heel wat leren over een onderneming.

Lees verder Handelsvorderingen en wat je eruit kunt leren

Vlottende activa en hoe je ze moet begrijpen

vlottende activaEen balans bestaat op de actiefzijde uit twee grote bestanddelen of ‘blokken’. Eerst komen de vaste activa. Zij blijven meestal lange tijd onveranderd. Ze staan tegenover de vlottende activa, die veel vlugger komen en gaan. De belangrijkste vlottende activa zijn voorraden en vorderingen. Maar daarnaast zijn er zowel in België als Nederland nog heel wat andere voorbeelden. Wat vind je er allemaal terug en wat betekenen die cijfers?   Lees verder Vlottende activa en hoe je ze moet begrijpen

Liquide middelen op de balans: betekenis en interpretatie

Liquide middelen op de balansOver de liquide middelen op de balans bestaan heel wat misverstanden. Natuurlijk geeft het meteen een mooie indruk wanneer een onderneming een aanzienlijk bedrag in deze balansrubriek heeft. Maar wat betekent dit nu precies? Vaak gaat men er vanuit dat een onderneming met veel liquide middelen haar schaapjes op het droge heeft. Ze zal zeker geen betalingsproblemen kennen. Met deze redenering vergeet men echter een fundamenteel kenmerk van de balans. Ze is niet meer dan een momentopname en een foto, genomen bij het einde van het boekjaar. Met de interpretatie van deze activa kan je dus maar best zorgvuldig omspringen. De balans kon wel eens veel minder fraai zijn dan je dacht. Lees verder Liquide middelen op de balans: betekenis en interpretatie