Ratio's

Rendement op eigen vermogen en wat je eruit kunt leren

Rendement op eigen vermogen (ook wel ‘return on equity’ of kortweg ‘ROE’ genoemd) is een interessante ratio. Maar wat betekent […]