Passief

Het passief van de balans toont je waar de onderneming haar middelen vandaan haalt.

Grosso modo heeft het passief, net als het actief, twee grote bestanddelen: de middelen komen ofwel voort uit eigen vermogen van de onderneming, of uit vreemd vermogen van buiten de onderneming.

Het passief van de balans voor dummies

eigen vermogen

Eigen vermogen (EV)

Het eigen vermogen is een van de twee delen van het passief van de balans. Het is een van de belangrijkste zaken in de jaarrekening. Maar wat betekent dit nu precies? Hoe ontstaat het? En hoe komt het dat het in de loop van de tijd voortdurend wijzigt? Interpreteer het EV op de juiste manier, maar pas daarbij wel op dat je niet in té eenvoudige redeneringen verzandt.

vreemd vermogen en schulden

Vreemd vermogen (VV)

Een bedrijf kan haar activa financieren met eigen gelden (eigen vermogen) of met vreemde middelen (vreemd vermogen). Maar wat moeten we precies verstaan onder ‘vreemd’ vermogen? En wat zijn de gevolgen van de keuze om te financieren met eigen dan wel vreemd vermogen?

Scroll naar boven
×