Analyse

Het uiteindelijke doel van balanslezen is niet louter kijken naar de balans, of enkel naar de resultatenrekening, maar een volledige inschatting van het bedrijf te kunnen maken op basis van financiële analyse. Financiële analyse en ratio’s laten toe om te beoordelen hoe het bedrijf eraan toe is, en om een aantal zaken over de toestand van de onderneming te kunnen afleiden. Belangrijke basisbegrippen zijn solvabiliteit, liquiditeit, rendabiliteit, nettobedrijfskapitaal, EBIT en EBITDA.

Financiële analyse voor dummies

Stel dat je een onderneming wilt beoordelen. Je hebt echter geen kaas gegeten van balansanalyse of jaarrekeningen. Hoe begin je daaraan? Of hoe zorg je ervoor dat je toch een beetje kunt meepraten? Met andere woorden: op welke zaken moet je eerst letten? Welke gegevens vormen de absolute basis voor de financiële analyse? Wat je hiervoor nodig hebt is een kleine, eenvoudige gereedschapskist met vijf tools.

Solvabiliteit en solvabiliteitsratio

Solvabiliteit

De solvabiliteit is een van de belangrijkste criteria om de gezondheid van een bedrijf te beoordelen en zegt iets over de gezondheid van een bedrijf op lange termijn. Maar hoe haal je de solvabiliteit uit een balans? Je kan het immers niet zomaar uit de jaarrekening aflezen. Toch is het niet zo moeilijk. Met onze tips weet ook jij hoe de solvabiliteit te berekenen en wat je daar dan uit kunt afleiden.

liquiditeit en liquiditeitsratio

Liquiditeit

Liquiditeit is een belangrijk criterium om de gezondheid en financiële toestand van een bedrijf te bepalen. Een bedrijf met een slechte liquiditeitsratio zal, als dat maar lang genoeg aanhoudt, haast zeker vroeg of laat in problemen komen. Hoe haal je deze informatie uit de balans? Wanneer heeft een bedrijf een goede dan wel slechte liquiditeit? We vertellen je er alles over.

netto werkkapitaal berekenen

Nettobedrijfskapitaal

Het nettobedrijfskapitaal of werkkapitaal is een van die belangrijke tools die je kan en moet gebruiken om een jaarrekening in te schatten. Wat bedoelt men hier precies mee? En waarom is een positief werkkapitaal zo belangrijk? Er bestaan twee formules om het netto bedrijfskapitaal te berekenen. Maar hoe moet je dit nu interpreteren om iets te leren over de gezondheid van het bedrijf?

EBITDA berekenen

EBIT en EBITDA

Je hoort in de financiële wereld wel eens over ‘EBIT’ en ‘EBITDA’. Maar wat is de betekenis van die termen? En wat is hun nut? EBIT en EBITDA berekenen zijn andere manieren om naar het resultaat en de winstgevendheid van een bedrijf te kijken dan louter de winst of het verlies. Dat is interessant omdat winst of verlies op zich eigenlijk weinig zeggen. Welkom in de wondere wereld van EBIT en EBITDA!

Scroll naar boven
×