Winkel

Op deze pagina vind je een aantal interessante boeken om je kennis van balanslezen en vennootschapsrecht of alles wat er verband mee houdt verder te verdiepen.

Deze boeken vonden wij in elk geval de moeite waard:

Balanslezen voor niet-ingewijden is nog altijd een van de beste boeken voor beginners of mensen die al enige noties hebben van wat een balans en een jaarrekening is, maar zich nog afvragen wat al die balansrubrieken nu juist inhouden. Het boek overloopt de (Belgische) balans en de resultatenrekening en introduceert ook essentiële concepten als ratio’s en cash flow.

Elementair balanslezen is de tegenhanger van Balanslezen voor niet-ingewijden, maar dan voor Nederlandse jaarrekeningen in plaats van Belgische. Het geeft een korte maar heldere inleiding tot de basis van de balans en de winst- en verliesrekening en is daardoor erg geschikt voor beginners.

Bank- en beurswezen in België is een helder geschreven boek dat niet zozeer over balansanalyse en jaarrekeningen gaat, maar wel over heel de wereld die er rond hangt. Hoe werken banken en kredietinstellingen? Hoe zit het financiële landschap in elkaar? Een begrip van die zaken is voor iedereen nuttig, omdat ondernemingen uiteindelijk binnen dat landschap moeten functioneren.