Winst en cash: wat is het verschil?

winst en cash, wat is het verschil

Winst en cash mag je niet met elkaar verwarren. Het is niet hetzelfde. Vanwaar dan de onduidelijkheid? Simpel: de twee begrippen komen nu eenmaal vaak in dezelfde context voor. Veel mensen gebruiken ze dan ook door elkaar, terwijl het absoluut geen synoniemen zijn. Ook cash en cash flow worden vaak verward. Ze doelen echter op totaal verschillende dingen. Als beginnend balanslezer is het goed om meteen de juiste ‘bouwstenen’ als basis te gebruiken. Knoop het verschil tussen winst, cash en cash flow dus goed in je oren!

Een leuke anekdote

Dat sommige mensen en zelfs mensen die in de financiële sector werken niet altijd weten wat winst, cash of cash flow betekent mag blijken uit volgende anekdote. Op een zonnige dag kreeg ik, toen ik nog in de banksector werkte als kredietanalist, een aanvraag binnen voor een zelfstandige ondernemer, die via zijn verzekeringsmakelaar een hypothecair krediet had aangevraagd.

Bij het dossier stak een kopie van een rekeninguittreksel van de spaarrekening van de klant, met daarop een saldo van 150.000 EUR (een noestige spaarder dus!) en daarbij handgeschreven door de makelaar: “cash flow”. Billengeklets alom natuurlijk, want iedereen die er ook maar een bal van kent weet meestal wel dat cash flow niks, maar dan ook helemaal niks, te maken heeft het saldo van een rekening, en al zeker niet met een privé-spaarrekening van de klant.

Wat is cash?

Cash is het geld op de bankrekening en in de kassa, voor zover het bedrijf nog met gelden in kas werkt (bankbriefjes dus). De meeste bedrijven laten het grootste gedeelte van hun geld vandaag de dag via de bankrekening passeren. Je moet cash dus niet te letterlijk opvatten: het is anno 2024 niet noodzakelijk baar geld, maar vermoedelijk eerder geld dat op een zichtrekening staat.

Hiermee zijn we al meteen bij een eerste belangrijk inzicht beland: cash is in financiële termen dus niet alleen ‘contant’ geld, maar ook geld op de bankrekening. Dit wijkt af van de gangbare betekenis van het woord ‘cash’. Wanneer je in het dagelijks leven iemand ‘cash’ gaat betalen kom je op de proppen met bankbriefjes of munten. Voor een bedrijf kan ‘cash’ echter ook gewoon het geld op de rekening zijn.

BELANGRIJK INZICHT!

“Cash” heeft anno 2024 een ruimere betekenis dan alleen maar contant geld

Wat is winst?

Winst is niet hetzelfde als cash. Winst geeft een indicatie of een bedrijf gezond bezig is of niet. Wat houdt een bedrijf over aan de verkoop van haar producten, nadat het alle kosten heeft betaald? Elk jaar berekent de boekhouder dan ook of de verkoop al dan niet rendabel was. Winst kan je dan ook als volgt zien:

Winst = Verkoop – Corresponderende kosten

Om de winst te berekenen moet je je dus twee vragen stellen:

  • Hoeveel verkoop was er dit jaar? Hoeveel hebben we verkocht?
  • Was die verkoop toereikend voor alle kosten die we moesten maken voor die verkoop?

Met andere woorden: de winst is het uiteindelijke resultaat van de opbrengsten (verkopen) min de kosten die zijn gemaakt om die opbrengsten te realiseren.

Verschil tussen winst en cash

Je ziet het: winst en cash hebben dus helemaal niets met elkaar te maken. Het geld op rekening zegt werkelijk niets over de winst van het bedrijf. Het omgekeerde geldt ook: een bedrijf kan winst maken, maar dat betekent daarom niet dat er ook veel geld op rekening staat.

BELANGRIJK INZICHT!

“De begrippen cash en winst staan volledig los van elkaar en hebben geen rechtstreeks verband”

Wat is cash flow?

De verwarring tussen winst en cash komt onder andere doordat er ook zoiets bestaat als ‘cash flow’, een begrip dat ook opduikt wanneer men de terugbetalingscapaciteit van een bedrijf berekent. En voor die cash flow vertrekt men van, jawel, de netto winst van het boekjaar, waar men dan nog een aantal zaken (afschrijvingen, waardeverminderingen, …) aan toevoegt om de cash flow te berekenen.

Cash flow is veel belangrijker dan winst op zich. Een goede of slechte cash flow kan een bedrijf maken of kraken. Winst maken is ook belangrijk, maar een bedrijf dat eens een jaar verliest maakt is niet per definitie een slecht bedrijf. Bovendien kan winst ook zeer makkelijk ‘gemanipuleerd’ worden, door bijvoorbeeld uitzonderlijke opbrengsten. De vraag is dus maar in hoeverre de gemaakte winst echt iets zegt over de gezondheid van een bedrijf.

Maar een negatieve of zwakke cash flow is een groter probleem. Vroeg of laat kan het bedrijf in dat geval serieus in de problemen komen. Cash flow is als het ware de levensader van het bedrijf, het bloed dat voortdurend en genoeg moet door het bedrijf stromen, als het niet wil opeens stilvallen of zelfs ‘doodvallen’ (versta: failliet gaan).

“Cash flow moet je zien als het bloed van het bedrijf, dat zo vlot mogelijk door dat bedrijf moet kunnen stromen” (K. Delauw)

Conclusie: er is een verschil tussen winst en cash

Veel mensen gebruiken cash, winst en cash flow voortdurend door elkaar. Het is echter belangrijk om goed het verschil tussen deze drie begrippen in te zien. Op die manier bouw je niet verder op een misvatting wanneer je andere, moeilijkere begrippen probeert te doorgronden. Is het verschil voor jou nu duidelijker, of is het toch nog niet helemaal duidelijk? Laat het ons weten!

Samenvatting
Winst en cash: wat is het verschil?
Artikel naam
Winst en cash: wat is het verschil?
Beschrijving
Winst is geen cash en omgekeerd. Je moet het verschil tussen beide begrippen goed uit elkaar houden!
Auteur
Publisher Name
Balanslezen
Publisher Logo
Al ingeschreven op onze nieuwsbrief?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven
×