Winst en cash of cash flow: wat is het verschil?

winst en cash, wat is het verschil

Winst en cash mag je niet met elkaar verwarren. Het is niet hetzelfde. Vanwaar dan de onduidelijkheid? Simpel: de twee begrippen komen nu eenmaal vaak in dezelfde context voor. Veel mensen gebruiken ze dan ook door elkaar, terwijl het absoluut geen synoniemen zijn. Ook cash en cash flow worden vaak verward. Ze doelen echter op totaal verschillende dingen. Als beginnend balanslezer is het goed om meteen de juiste ‘bouwstenen’ als basis te gebruiken. Knoop het verschil tussen winst, cash en cash flow dus goed in je oren!

Wat is cash?

Cash is het geld op de bankrekening en in de kassa, voor zover het bedrijf nog met gelden in kas werkt (bankbriefjes dus). De meeste bedrijven laten het grootste gedeelte van hun geld vandaag de dag via de bankrekening passeren.

Een eerste belangrijk inzicht: cash is in financiële termen dus niet alleen ‘contant’ geld, maar ook geld op de bankrekening. Dit wijkt af van de gangbare betekenis van het woord ‘cash’. Wanneer je in het dagelijks leven iemand ‘cash’ gaat betalen kom je op de proppen met bankbriefjes of munten. Voor een bedrijf kan ‘cash’ echter ook gewoon het geld op de rekening zijn.

Wat is winst?

Winst is niet hetzelfde als cash. Winst geeft een indicatie of een bedrijf gezond bezig is of niet. Wat houdt een bedrijf over aan de verkoop van haar producten, nadat het alle kosten heeft betaald? Elk jaar berekent de boekhouder dan ook of de verkoop al dan niet rendabel was. Winst kan je dan ook als volgt zien:

Winst = Verkoop – Corresponderende kosten

Om de winst te berekenen moet je je dus twee vragen stellen:

  • Hoeveel verkoop was er dit jaar? Hoeveel hebben we verkocht?
  • Was die verkoop toereikend voor alle kosten die we moesten maken voor die verkoop?

Met andere woorden: de winst is het uiteindelijke resultaat van de opbrengsten (verkopen) min de kosten gemaakt om die opbrengsten te realiseren.

Winst en cash

Winst en cash hebben dus niets met elkaar te maken. Het geld op rekening zegt niets over de winst van het bedrijf. Het omgekeerde geldt ook: een bedrijf kan winst maken, maar dat betekent daarom niet dat er ook veel geld op rekening staat.

Wat is cash flow?

De verwarring tussen winst en cash komt onder andere doordat er ook zoiets bestaat als ‘cash flow’, een begrip dat ook opduikt wanneer men de terugbetalingscapaciteit van een bedrijf berekent. En voor die cash flow vertrekt men van, jawel, de netto winst van het boekjaar, waar men dan nog een aantal zaken (afschrijvingen, waardeverminderingen, …) aan toevoegt om de cash flow te berekenen.

Cash flow is veel belangrijker dan winst op zich. Een goede of slechte cash flow kan een bedrijf maken of kraken. Winst maken is ook belangrijk, maar een bedrijf dat eens een jaar verliest maakt is niet per definitie een slecht bedrijf. Bovendien kan winst ook zeer makkelijk ‘gemanipuleerd’ worden, door bijvoorbeeld uitzonderlijke opbrengsten.

Maar een negatieve of zwakke cash flow is een groter probleem. Vroeg of laat kan het bedrijf in dat geval serieus in de problemen komen. Cash flow is als het ware de levensader van het bedrijf, het bloed dat voortdurend en genoeg moet door het bedrijf stromen, als het niet wil opeens stilvallen of zelfs ‘doodvallen’ (versta: failliet gaan).

Conclusie: winst en cash of cash flow zijn niet hetzelfde

Veel mensen gebruiken cash, winst en cash flow voortdurend door elkaar. Het is echter belangrijk om goed het verschil tussen deze drie begrippen in te zien. Op die manier bouw je niet verder op een misvatting wanneer je andere, moeilijkere begrippen probeert te doorgronden. Die vergissing zal jij na het lezen van dit artikel alvast niet meer begaan!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.