Wat is een holding en welke voordelen biedt ze?

wat is een holdingSoms hoor je in de bedrijfswereld wel eens spreken over een ‘holding’.  Maar wat is een holding precies? Voor buitenstaanders zegt de term weinig. Het is interessant om wat meer te weten over dit soort vennootschappen. Wat is hun betekenis en nut? ‘Holding’ betekent simpelweg ‘houdend’. Zo’n bedrijf doet dus niets meer of minder dan het aanhouden van aandelen en deelnemingen van andere ondernemingen. Maar hoe werkt het precies en wat zijn de voordelen?

Wat is een holding?

Activiteit

Een holding, ook wel een controlemaatschappij genoemd, is een vennootschap die in principe geen commerciële activiteit heeft en zelf niets produceert. Je zal bijvoorbeeld geen holdings vinden die kledij of schoenen maken. De belangrijkste activiteit van een holding en hun enige reden van bestaan is louter het aanhouden van deelnemingen (participaties) in andere bedrijven.

Omzet

Een holding heeft dus ook niet echt een omzet. De enige inkomsten van een holding komen uit dividenden die ze ontvangen uit hun deelnemingen, of uit opbrengsten wanneer ze die deelnemingen verkopen.

Vaak zal je dan ook zien dat het balansactief van een holding haast uitsluitend uit financiële vaste activa bestaat.

Moeder en dochter

In welke bedrijven hebben ze dan participaties? Meestal gewoon in de onderliggende werkvennootschap. Stel: een zaakvoerder heeft een paar vennootschappen. De ene verkoopt kledij, de andere juwelen en nog een andere beddengoed. Hij zou de aandelen van al die vennootschappen kunnen onderbrengen in zijn holding. De holding haalt dan winst uit de uitgekeerde dividenden op die aandelen. De ondernemer zelf heeft meestal persoonlijk de aandelen van de holding in handen. De holding bezit dan op haar beurt de aandelen van de werkvennootschappen.

Een holding oprichten is bijvoorbeeld nuttig wanneer er verschillende met elkaar gelinkte vennootschappen zijn. De holding wordt dan de ‘moedermaatschappij’ of het ‘moederbedrijf’ voor alle onderliggende werkvennootschappen. Ze staat met andere woorden het hoogst in de hiërarchie binnen de groep.

Soms hangt er onder een holding echter maar één vennootschap. De holding controleert dan als moedermaatschappij de dochter. Men spreekt in dat geval van een ‘monoholding’. Dit zijn holdings met alleen aandelen van één bedrijf.

Voorbeelden

Holdings komen in de bedrijfswereld heel vaak voor. Niet zo vaak bij kleine bedrijfjes en KMO’s, omdat de meerwaarde van een holding daar beperkt is. Maar bij heel grote ondernemingen en groepen is er haast altijd een holding.

Een paar voorbeelden:

  • De holding ‘Air France-KLM’ is eigenaar van Air France, KLM en mede-eigenaar van de Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia.
  • De Nederlandse holding ‘Ahold Delhaize’ is de moedermaatschappij van onder meer Albert Heijn en bol.com
  • Solvac is de holding die de aandelen van het Belgische chemiebedrijf Solvay bezit. Verder bezit ze geen participaties in andere vennootschappen.

Hoe werkt een holding?

De ‘dochtermaatschappijen’ en vennootschappen onder de holding maken als alles goed gaat winst. Op die winst betalen de ‘dochters’ uiteraard belastingen. De resterende nettowinst (dus na betaling van de belastingen) sluist men daarna door naar de holding, onder vorm van een dividend. Je winsten komen met andere woorden in de holding terecht.

Vorm

Een holding kan eender welke rechtsvorm aannemen. Het kan dus om een BV of CV maar net zo goed om een NV of zelfs een VOF gaan.

De jaarrekening van een holding ziet er soms wel wat anders uit dan de jaarrekening van een ‘gewone’ onderneming.

Zo mag een holding in België gebruik maken van het ‘holdingschema’. Daarbij ziet de balans er net hetzelfde uit als bij een klassieke vennootschap, maar de resultatenrekening volgt een andere structuur dan gewoonlijk.

Voordelen van een holding

Waarom zou je nu een holding oprichten? Kan je niet gewoon met je werkvennootschap verder?

Fiscale voordelen

Een holding biedt een aantal voordelen, vooral dan op fiscaal vlak. We moeten er dan ook niet omheen draaien: de fiscale voordelen zijn de belangrijkste reden waarom mensen een holding opzetten.

In Nederland zijn de dividenden die de holding ontvangt in principe vrijgesteld van belasting. In België kan de holding genieten van een vrijstelling van 95% op de ontvangen dividenden door het systeem van de DBI-aftrek. ‘DBI’ staat voor ‘definitief belaste inkomsten’. Omdat deze winsten al belast werden in de onderliggende vennootschap hoef je er immers geen tweede keer belasting op te betalen. Hoewel een holding dus onderworpen is aan hetzelfde tarief vennootschapsbelasting dan eender welke ‘gewone’  vennootschap is er toch een fiscaal voordeel mogelijk.

Wie een klok heeft horen luiden maar niet weet waar de klepel hangt durft al eens rare dingen beweren. Zoals ‘een holding betaalt minder belastingen dan een andere vennootschap’. Dit is nonsens. Het belastingtarief ligt voor een holding even hoog dan voor eender welke vennootschap. Alleen zorgen andere fiscale mechanismen zoals de DBI-aftrek ervoor dat de holding nog maar een beperkt bedrag moet betalen.

Ook is een holding nuttig bij het plannen van erfopvolging en successie op een fiscaal gunstige manier. Maar daarin schuilt nu juist het gevaar. De fiscus kan de holding verwerpen indien ze alleen is opgericht om fiscaal voordeel te behalen. Dit noemt men ook wel de anti-rechtsmisbruik bepaling. Best kan je je dan ook laten adviseren door een fiscaal specialist wanneer je wil kiezen voor een holding.

Andere voordelen van een holding

Naast het fiscale luik biedt een holding nog andere voordelen. Het maakt het bestuur binnen een groep vennootschappen duidelijker. Het bestuur van de holding treedt immers op als leiding voor de hele groep vennootschappen.

Je kan het risico van beleggingen spreiden. Bijvoorbeeld door een deel van het geld, vermogen of andere waardevolle zaken zoals patenten in de holding onder te brengen. Op die manier voorkom je dat je alles kwijt raakt als de werkvennootschap failliet zou gaan. Een holding zorgt dus voor extra veiligheid. Het maakt ook interne leningen binnen de groep vennootschappen mogelijk.

Voor beursgenoteerde ondernemingen kan aandelen in een holding onderbrengen ook een manier zijn om het bedrijf tegen een vijandige overname te beschermen.

Lees verder

Financiële vaste activa

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.