Actief

Het actief van de balans zijn de bezittingen van de onderneming. Waar gaat het passief van de onderneming (eigen en vreemd vermogen) nu concreet naartoe?

Het actief bestaat uit drie onderdelen: de oprichtingskosten, de vaste activa en de vlottende activa. Deze laatste twee zijn de belangrijkste bestanddelen.

Het actief van de balans voor dummies

Ontdek onze korte maar krachtige introductie tot het actief van de balans, ideaal voor beginners! In 5 minuten heb je een basisinzicht in de actiefzijde van de balans: waarvoor dient het, hoe is het opgebouwd, en wat kan je er uit leren?

OPRICHTINGSKOSTEN

oprichtingskosten op het actief van de balans

Oprichtingskosten

Hoewel de naam voor zichzelf spreekt kan het geen kwaad om deze rubriek wat diepgaander te bekijken. De benaming van deze balanspost is trouwens een beetje misleidend. Maar welke kosten mag je hier nu onderbrengen en welke niet? En mag je in België en Nederland oprichtingskosten afschrijven en activeren over meerdere boekjaren?

VASTE ACTIVA

immateriele vaste activa

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa zijn een van de vreemdste balansrubrieken. De naam zegt het zelf: ze zijn ‘immaterieel’ en dus ‘niet tastbaar’. Dit in tegenstelling tot de ‘materiële vaste activa’ zoals een gebouw, machine of voertuig. Hoe moeten we ons deze activa concreet voorstellen? En vooral: hoe moet je de waarde van deze activa beoordelen?

materiële vaste activa

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa zijn de vaakst voorkomende vaste activa. Ze vormen een belangrijke rubriek op het actief van de balans. Hier vind je immers de waardevolste bezittingen van een bedrijf: gebouwen, machines en nog veel meer. Welke soorten bestaan er? En hoe beoordeel je deze balansrubriek zo goed mogelijk?

Financiele vaste activa

Financiële vaste activa

Een balansrubriek waar men vaak een verkeerde interpretatie aan geeft zijn de financiële vaste activa. Toegegeven, de benaming is wel wat misleidend. Als materiële vaste activa bijvoorbeeld gebouwen en machines zijn, dan zijn de financiële activa logischerwijs toch de beleggingen van het bedrijf? Niet dus. Met andere woorden: laat je niet vangen! Maar wat vind je in deze balanspost dan wel? En hoe interpreteer je de bedragen in deze rubriek?

VLOTTENDE ACTIVA

vlottende activa

Vlottende activa

Een balans bestaat op de actiefzijde uit twee grote bestanddelen of ‘blokken’. Eerst komen de vaste activa. Zij blijven meestal lange tijd onveranderd. Ze staan tegenover de vlottende activa, die veel vlugger komen en gaan. De belangrijkste vlottende activa zijn voorraden en vorderingen. Maar daarnaast zijn er zowel in België als Nederland nog heel wat andere voorbeelden. Wat vind je er allemaal terug en wat betekenen die cijfers?  

handelsvordering

Handelsvorderingen

Handelsvorderingen zijn in veel vennootschappen één van de belangrijkere (lees: grotere) onderdelen van het actief van de balans. De rubriek handelsvorderingen kan een zekere indicatie geven over de gezondheid van een bedrijf. Blijven deze vorderingen onder controle? Of nemen ze jaar na jaar toe, zonder dat dit gepaard gaat met een hogere omzet of een uitbreiding van het klantenbestand? Kortom, een nadere analyse van deze rubriek en vooral de evolutie ervan doorheen de tijd kan je heel wat leren over een onderneming.

Liquide middelen

Over de liquide middelen op de balans bestaan heel wat misverstanden. Natuurlijk geeft het meteen een mooie indruk wanneer een onderneming een aanzienlijk bedrag in deze balansrubriek heeft. Maar wat betekent dit nu precies? Vaak gaat men er vanuit dat een onderneming met veel liquide middelen haar schaapjes op het droge heeft. Ze zal zeker geen betalingsproblemen kennen. Is dat wel zo?

Scroll naar boven
×